Skatterådgivning  Akkordbalancer
  Likvidationsregnskaber Udarbejdelse af årsrapporter  
  Revision Bogføring
  Budgetter       Momsregnskaber
  Regnskabsmæssig assistance Stiftelse af selskaber
  Skattesager Andelsboligforeninger